Δωροκάρτα e-Gift Card Physiomed

20,00100,00

SKU: N/A Category:

Product description

Η παρούσα δωροεπιταγή:

  • Ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της αγοράς της δωροεπιταγής από την εταιρεία μας.
  • Δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά υπηρεσιών σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο Physiomed.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά υπηρεσιών από την εταιρεία μας και η αξία των υπηρεσιών που θα αγορασθούν πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγή.