Πολιτική Ασφαλείας & Απορρήτου | Physiomed Store

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Ο ηλεκτρονικός ιστότοπος www.physiomed.store (στο εξής «η ιστοσελίδα») αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ιατρικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών της ελληνικής ομόρρυθμης εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μ. – ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ. – ΛΑΖΟΣ Α. Ο.Ε.» (στο εξής «η εταιρία»), με διακριτικό τίτλο «PHYSIOMED», έδρα την Πάρνηθος 38, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ:800898170 (ΔΟΥ: Στ’ Θεσσαλονίκης), με τηλέφωνο και email επικοινωνίας το info@physiomed.com.gr και +30 2310 900898.

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Ασφαλείας & Απορρήτου (στο εξής «Δήλωση» ή «Πολιτική»), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης. Η εταιρία σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Η παρούσα αναφέρει τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η PHYSIOMED και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον προηγουμένως ο χρήστης δεν έχει αποδεχτεί τους όρους πριν γίνει η οποιαδήποτε τροποποίηση τους. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ θα ενημερώνει τους χρήστες που είχαν προηγουμένως αποδεχτεί τους όρους για την αλλαγή τους. Αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν ότι είναι σύμφωνοι με τους νέους όρους προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Προκειμένου να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και να διευκολύνουμε στις αγορές σας με προτάσεις προϊόντων, γίνεται η συλλογή προσωπικών στοιχείων μετά τη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη και αφού προηγουμένως λάβει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών θα σας ζητηθούν και θα αποθηκευτούν το όνομα, το επώνυμο, το email, το τηλέφωνο, η διεύθυνση, το όνομα της εταιρίας (αν υπάρχει), το ΑΦΜ (εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου), καθώς και το είδος ή τα είδη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιλέξατε να αγοράσετε ή να επιστρέψετε. Προκειμένου να υποβάλλετε το μήνυμα σας στη φόρμα επικοινωνίας θα σας ζητηθεί το όνομα, το email και το μήνυμα σας. Επίσης, για την εγγραφή σας στο newsletter θα σας ζητηθεί το όνομα, το επώνυμο και το email σας. Τέλος, μπορεί να σας ζητήσουμε να καταθέσετε την άποψη σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με την επίδειξη μιας φωτογραφίας σας ή βίντεο. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο καιρό είναι ενεργός ο λογαριασμός σας. Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας είναι τα 6 έτη.

Η εταιρία PHYSIOMED συλλέγει διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν, για τους εξής σκοπούς: για την επικοινωνία μας με τους (αποστολή προϊόντων και διαφημιστικού υλικού), για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων, για την παροχή υπηρεσιών πελάτη (προσφορές, ενημερωτικά emails), για την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες προσφορές και διαγωνισμούς, για την ενημέρωση των χρηστών για νέα προϊόντα, για την ενημέρωση των χρηστών για διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχει, για την προσφορά εξατομικευμένης εμπειρίας στους δικτυακούς μας τόπους, την άντληση πληροφοριών από τους χρήστες όσων αφορά την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου, με σκοπό την συνεχή βελτίωση αυτού, οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση, για την επικοινωνία, την επίλυση διαφορών, ή την είσπραξη οφειλόμενων ποσών, εάν χρειαστεί ή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@physiomed.com.gr. Ο χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με την PHYSIOMED στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@physiomed.com.gr ή να απευθύνεται στη διεύθυνση Πάρνηθος 38, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη ή στο τηλέφωνο 2310478448. Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η PHYSIOMED δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού. Σε περίπτωση διέλευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της PHYSIOMED σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η PHYSIOMED δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την ιστοσελίδα.

Συνεργάτες

H PHYSIOMED δύναται να κοινοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες για να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας, πάντοτε έπειτα από την συγκατάθεση του χρήστη. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες και οι αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής: Google για επαναληπτικό marketing (remarketing), Facebook για επαναληπτικό marketing (remarketing), Apifon Single Member Private Company για τη αποστολή μηνυμάτων SMS και Viber για την διεκπεραίωση παραγγελιών και SMS marketing και Mailchimp για την αποστολή emails για την διεκπεραίωση παραγγελιών και email marketing.

>